Семинар "Планиране на производството"

 

На 20 октомври 2015 “Л-Клас” проведе специализиран семинар, посветен на методи и стратегии за планиране на производството с “Техноклас”.

Йосиф Леви, водещ лектор на семинара, представи 14 вида планиране, които система “Техноклас” предлага на своите потребители:

 • Обемно планиране на производството
 • Календарно планиране на производството – процедури за планиране, параметри и режими на планиране, управление на складове, графики на Гант, диспечиране и отчитане на производството
 • Симулационно календарно планиране
 • Календарно планиране с възможни замени на материал
 • Календарно планиране с отчитане на производствения ресурс
 • Оперативно планиране на производството – модели на планиране, разпределение на наряди, графики на Гант, диспечиране и отчитане на производството
 • Препланиране
 • Планиране на проектно производство
 • Планиране по стандартите MRP и APS
 • Планиране на операциите за сложен монтаж
 • Планиране на производство с кратък цикъл
 • Планиране на екипировка
 • Планиране на режещи инструменти
 • Планиране на ремонти

На участниците бяха демонстрирани възможностите и развитието на новия модул за интерактивно управление на поръчките «ТК Навигатор».

На семинара присъстваха ръководители и водещи специалисти от 12 компании от машиностроителната, металоообработващата, полиграфическата, преработвателната и мебелната индустрия в България.