Семинар "Планиране на производството"

 

На 20 октомври 2015 “Л-Клас” проведе специализиран семинар, посветен на методи и стратегии за планиране на производството с “Техноклас”.

Йосиф Леви, водещ лектор на семинара, представи 14 вида планиране, които система “Техноклас” предлага на своите потребители:

• Обемно планиране на производството

Календарно планиране на производството – процедури, параметри и режими на планиране, управление на складове, графики на Гант, диспечиране и отчитане на производството

• Симулационно календарно планиране

• Календарно планиране с възможни замени на материал

• Календарно планиране с отчитане на производствения ресурс

• Оперативно планиране на производството – модели, разпределение на наряди, графики на Гант, диспечиране и отчитане на производството

• Планиране на проектно производство

• Планиране по стандартите MRP и APS

• Планиране на операциите за сложен монтаж и производство с кратък цикъл

• Планиране на екипировка, на режещи инструменти и ремонти

На участниците бяха демонстрирани възможностите и развитието на новия модул за интерактивно управление на поръчките «Техноклас Навигатор».

На семинара присъстваха ръководители и водещи специалисти от 12 компании от машиностроителната, металоообработващата, полиграфическата, преработвателната и мебелната индустрия в България.