Система за управление на бизнеса по ОП "Иновации и конкурентоспособност" (2014-2020)

 

“Л-Клас” ще проведе индивидуални срещи с фирми, желаещи да закупят и внедрят система за управление на бизнеса с европейско финансиране.

На срещите ще бъдат обсъдени:

 • Индивидуалните специфики на производството в предприятието;
 • Управление на бизнес процесите в предприятието със система “Техноклас”:
  • Управление на клиентските поръчки;
  • Технологична подготовка на производството;
  • Планиране и управление на производството;
  • Диспечиране на производствените поръчки;

Във връзка с откриването на процедура “Развитие на управленския капацитет на МСП”, “Л-Клас” ще проведе индивидуални срещи с фирми, желаещи да придобият и внедрят система за управление на бизнес процесите.

На срещите ще бъдат обсъдени:

 • Индивидуалните специфики на производството в предприятието;
 • Управление на бизнес процесите в предприятието със система “Техноклас”:
  • Управление на клиентските поръчки;
  • Технологична подготовка на производството;
  • Планиране и управление на производството;
  • Диспечиране на производствените поръчки;
  • Управление на производството в цеха;
  • Отчитане на производството;
  • Следене на данните от производството в процеса на управление на производството;
  • Използване на стационарни и мобилни терминали за управление и отчитане на производството.

 Желаещите да планират среща могат да се свържат с нас на тел.: 02 818 57 50 или по електронна поща l-class@techno-class.com