Методи за управление и анализ на дискретното производство

 

seminar-lclass

На 24 ноември 2011 г. в Парк – хотел “Витоша” (София), компания L-CLASS и  ORACLE Bulgaria представиха възможностите за управление и анализ на бизнеса в промишлени компании с дискретно производство с използване на съвременни информационни технологии.

В семинара взеха участие мениджъри и специалисти от 15 български производствени предприятия от машиностроенето и приборостроенето, военната промишленост и представители на медиите.

Участниците в семинара имаха възможност да се запознаят със съвременни методи за управление и анализ на бизнеса в промишлени предприятия с използване на Business Intelligence технология, демонстрирани с примери от ERP & МЕS системата TECHNOCLASS.

В програмата на семинара беше включено и представяне на подходи и средства за интегриране на информационни източници, идентификация на потребителите и информационната сигурност.

 

navigate_before
navigate_next