Mетоди за планиране и управление на дискретното производство с използване на съвременни информационни технологии

 

На 4 ноември 2010 г. в Парк Хотел Витоша(София), компания L-Class с подкрепата на Oracle Bulgaria представи възможностите за управление на промишлени компании с дискретно производство с използване на съвременни информационни технологии. В семинара взеха участие над 60 мениджъри и специалисти от 25 български производствени предприятия от машиностроенето и приборостроенето, военната промишленост, производството на химически продукти, пластмасови изделия, мебели, текстили облекло, хранително-вкусова промишленост, добивна индустрия, водещи специалисти от 3 консултантски компании, и представители на медиите.

Участниците се запознаха с методи за планиране и управление на дискретното производство, управление на себестойността, бюджетиране и управление на обединения от производствени предприятия, и тяхната реализация със средствата на информационните технологии – Enterprise Resource Planning Systems (ERP), Manufacturing Execution Systems (MES), Business Intelligence (BI).

Икономическите ефекти, които производствените компании реализират с  прилагането им, бяха демонстрирани с реални примери от внедрявания на ERP & ME System TECHNOCLASS и Oracle BI във водещи производствени предприятия в България, Русия, Беларус и Украйна.