PDM Технолог е новият модул на система TECHNOCLASS

 

pdm technolog e nov modul na sistema technoclass

Новия модул на система „Техноклас“ – “PDM Технолог” е иновативно решение за управление жизнения цикъл на изделията. Отличава се с интуитивен дизайн и предоставя възможност за въвеждане и визуализация на комплексна информация за изделието от една оперативна задача. Поддържа информация за основните и спомагателни материали, заготовка и разходните норми на материали, разцеховка и технологична документация на изделието. От задачата е осигурен потребителски достъп  до MRP данни.

В „PDM Технолог“ потребителят може да направи справка за степента на завършеност на технологичната документация, да визуализира скици и схеми и да проследи направените изменения в технологичната документация.

Функионалният обхват на “PDM Технолог” включва:

• Управление на работните потоци и процеси

• Управление на структурите на изделието

• Генериране на извадки и справки

• Проектиране на конструкторски спецификации

• Проектиране на групови спецификации

• Визуализация на скици и схеми

• Конфигуриране на изпълнения на изделие

• Проектиране на норма за основен материал и заготовка

• Проектиране на разцеховки

• Проектиране на маршрутни технологии

• Проектиране на групови технологии

• Издаване на заповеди за изменение

Повече за функионалните възможностии на “PDM Технолог” можете да откриете във видеото.