TECHNOCLASS в предприятия за месо и месни продукти

 

production managment meat

TECHNOCLASS управлява и планира производствените процеси в предприятия за месо и месни продукти. Системата обхваща производството, доставките, продажбите и финансово-счетоводната дейност на предприятието, отчитайки спецификите на този тип производство.

TECHNOCLASS планира, управлява и отчита:

› приемането на животните;

транжирането на месото;

›  производството на колбаси, полуфабрикати и консерви;

опаковането и експедицията на крайната продукция.

Системата планира производството на база заявки от магазините и прогнози за продажби за период. Паралелно с това се планират доставките на живо месо и доставките на месо от подизпълнители.

Електронните везни в производствените участъци са интегрирани със система TECHNOCLASS, като показанията на везните се зареждат автоматично в системата. Работниците отчитат в реално време изпълнението на производствените операции чрез стационарни и мобилни терминални устройства. Интуитивният интерфейс на терминалния софтуер го прави лесен за използване от потребителите, които отчитат своята работа само с един клик.

TECHNOCLASS поддържа разпределения на непреки разходи, изчисляване на планова и фактическа себестойност на произведената продукция, отчитане на складове за полуфабрикати и готова продукция.