TECHNOCLASS Lite - ERP за МСП

 

technoclass light erp versionЛ-Клас представя бюджетно решение за управление на бизнеса Technoclass Lite. Technoclass Lite е олекотена версия на ERP & MES система Technoclass, предназначена за управлението на бизнес процесите в малки и средни предприятия (МСП). Подходяща е за фирми с обем данни не по-голям от 10 GB.

Функционалният обхват на системата включва:
• PDM Технолог – управление на технологичната подготовка на производството
• Управление на производството
• MES- Управление на производството в цеха
• Управление на качеството
• Управление на документите
• Управление на събитията
• Управление на отношениятa с контрагентите

Technoclass Lite предоставя на фирмите оптималния баланс между цена и ползи за техния бизнес. ERP системата е конфигурирана в съответствие с потребностите на малки и средни предприятия. Technoclass Lite се предлага в базова конфигурация от 10 лиценза, като цената на лицензите е три пъти по-ниска от цената за стандартната версия на ERP & MES система Technoclass. Лицензът на Technoclass Lite включва необходимите за работа програмни продукти на Oracle Corpоration. Внедряването на системата се осъществява по специално разработена за нуждите на малките и средни предприятия методика на “Л-Клас”, с което периодът на внедряване е значително съкратен.

С Technoclass Lite фирмите постигат пълна проследимост на производството, намаляване на обема на незавършеното производство и материалните запаси, повишаване производителността на труда, оптимизация на производствените процеси.