TECHNOCLASS Sales вече е СУПТО

 

technoclass sales suptoTECHNOCLASS Sales е вписан в Публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговски обекти. TECHNOCLASS Sales управлява продажбите, за които има изискване за издаване на фискален бон съгласно изискванията на Наредба Н-18.

След новите промените в Наредбата, влезли в сила от 29 март 2019 дружествата, които извършват продажби в брой и използват софтуери за управление на продажбите трябва да приведат своята дейност в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 30.09.2018.

Вашият коментар