АРСЕНАЛ АД, Казанлък

 

arsenal-erp

“Арсенал” е най-голямото предприятие от военната индустрия в България. Производител е на леко стрелково оръжие, боеприпаси и металорежещи машини. Проектът за автоматизация на бизнес процесите със ERP система „Техноклас” обхвана всички 12 завода на комплекса. Всеки от тях е с различен тип производство – от индивидуално до едросерийно, включително машиностроително, инструментално, химическо, ремонтно производство и дървообработка. Всички заводи работят в единна обща система и база данни.

Благодарение на умелото управление на проекта от ръководството на предприятието, високата компетентност и професионализъм на специалистите от завода, основната конфигурация на ERP система „Техноклас” беше внедрена за 3 години. Специалистите на „Арсенал” преимуществено със свои сили и консултантска помощ от страна „Л-Клас” продължиха да разширяват рамките на проекта.