ЗЕМ РКК ЕНЕРГИЯ, Корольов

 

“РКК Енергия” е производител на космически кораби и апарати. В продължение на няколко години предприятието наблюдава и изучава възможностите и практическата реализиация на система „Техноклас”, както и опита и възможностите на специалистите на „Л-Клас”. РКК Енергия възложи на „Л-Клас” серия проекти в областта на автоматизацията на управлението на производството.

В течение на 3 години Л-КЛАС реализира три проекта за нуждите на предприятието. Осъществена беше автоматизация на управлението на цеха за тръбоогъване, материалните складове и снабдяването и главния монтажен цех.

Разработено беше разширение на модула за технологична подготовка на производството. Чрез решението, извличайки данни от маршрутната карта системата автоматично генерира графична схема на паралелно-последователните операции в процеса на монтажа. Схемата се използва като инструмент за диспечиране на производството на цеха.