СЕРТА БЪЛГАРИЯ АД, Кърджали

 

Дружеството е част от френската промишлена група СЕРТА и произвежда пневматични и хидравлични елементи и системи.

Специалистите на предприятието внедриха TECHNOCLASS самостоятелно, ползвайки само консултации в офиса на Л-КЛАС.

СЕРТА БЪЛГАРИЯ е първият клиент на Л-КЛАС внедрил функционалното направление Data Collection System, с което работниците отчитат в реално време изпълнението на производствените поръчки и наряди от промишлени терминали, разположени в прозводствените участъци. Системата автоматично премества произведената продукция в склада за готова продукция.