СИСТЕМА 5, Твер

 

“Система 5” е производител на конструкции от студено формовани стоманени профили. Системата за управление на дружеството е реализирана чрез интеграция на SAP и Техноклас. Управлението на производството е реализирано в система Техноклас, като двете системи комуникират помежду си в реално време.

Проектът започна с внедряване на Техноклас в 4 цеха, като за последните 4 години бяха включени още 4 цеха. Предприятието непрекъснато разширява обхвата на проекта, в това число автоматизация на складовете в цеховете, управлявани с мобилни терминали, автоматизация на управлението на рекламациите.

Чрез Техноклас дружеството управлява сменните графици на персонала, регистрацията на присъствието на служителите и машината, на която служителят работи. Производствените линии са свързани със система Техноклас и ръководителите в реално време следят производството. Данните, получени от системата, за ефективността на оборудването влияят върху заплащането на служителите.