“СЕНТИЛИОН” ООД, гр. София

 

“СЕНТИЛИОН” ООД е развиващо се с бурни темпове предприятие за производство на електронни импланти, модули и системи. Специалистите от “СЕНТИЛИОН” първи от потребителите на ТЕХНОКЛАС започнаха да отчитат труда с използване на бар-код четящи устройства.

“СЕНТИЛИОН” е първото предприятие, което внедри функционалното направление  “Управление на качеството” на система “Техноклас”. Чрез него дружеството управлява входящия и операционния контрол и рекламациите.

Проектът се управляваше от прокуриста на предприятието.