ДИЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ, гр. Твер

 

dkc-tver-technoclass

“Диелектрически кабелни системи” е производител на изолационни, монтажни и защитни елементи и системи. Проектът обхваща автоматизация на процесите за оперативно, детайлно планиране на основата на общите заводски планове. По зададени параметри, системата генерира производствени поръчки по машини и работници.

За целите на управлението на производството в реално време, системата включва в себе си и подсистема „Data Collection System” на система „ТЕХНОКЛАС”. Към нея са свързани стационарни, мобилни терминали,  и контролери, вградени в машините и линиите.

Чрез терминалите, операторите регистрират своята работа на определена машина/линия. Въвеждат данни за изпълняваните производствени операции, за степента на тяхното изпълнение и за времето на използване на специалната екипировка.

От контролерите в системата в реално време постъпва информация за състоянието на машините/линиите, за скоростта на текущата операция и количеството готова продукция.

С МЕS система „ТЕХНОКЛАС”  се управляват всички аспекти на производството от едно работно място. Това включва натоварване, произвеждано изделие, изпълнявани поръчки, степен на изпълнение на плана, анализ на ефективността, брой зает персонал и др.