Дигитално лято 2020

 

Л-Клас стартира специална инициатива „Дигитално лято 2020“, насочена към малки и средни предприятия.

В периода 15 юни -30 септември 2020 ще се проведат тематични web семинари за управление на производството в малки и средни предприятия от различни сектори на индустрията.

Целта е повишаване на знанията и ключовите компетенции на отговорните специалисти за управление, планиране и отчитане на производството.

Семинарите ще бъдат обособени в следните тематични направления:
Управление на технологичната подготовка на производството
Планиране на производството
• Диспечиране и отчет на производството

• Управление на техническото обслужване и ремонтите на оборудването

Проекти в производството. История на успеха.
• Информационни решения за управление на производството в МСП

С участниците в семинарите ще бъдат проведени индивидуални уъркшопи, на които ще бъдат обсъждани примери от съответната индустрия. Ще бъдат дискутирани конкретни за предприятието казуси, текущи проблеми и възможности за подобрения.

Очаквайте публикуването на програмата и графика за провеждане на семинарите, както и указания към желаещите за начина за регистриране за участие.