Нови възможности с TECHNOCLASS 4.0

Нови възможности с TECHNOCLASS 4.0

В процес на разработка е TECHNOCLASS® 4.0 - новата версия на програмен продукт TECHNOCLASS. Тя работи с база данни Oracle® 12c с кодировка UTF-8, позволяваща работа с данни на официалните езици в ЕС и използване на графични символи. прочети повече

PDM Технолог с нов дизайн

PDM Технолог с нов дизайн

Паралелно с разширяването на функционалността на PDM Технолог, специалистите на Л-КЛАС рaботят върху цялостен редизайн на модула. Целта е създаване на интуитивен интерфейс чрез прилагане на нови дизайнерски решения, ускоряване и улесняване на работата на потребителите.

Управление на производството с RFID карти

Управление на производството с RFID карти

Л-КЛАС подготвя проект за управление на производството с използване на RFID карти. Решението ще доведе до намаляване на употребата на хартия  в производството, отчитане на производството и натрупване на сделно заплащане в реално време.

PDM Технолог

PDM Технолог

PDM Технолог е новият модул на система „Техноклас”, който обезпечава управлението на информацията за изделието. Изделията могат да бъдат, както различни сложни технически обекти (машини, автомобили и др.), така и отделни техни агрегати и възли.

Изкуствен интелект в Техноклас

Изкуствен интелект в Техноклас

“Л-Клас” разширява функционалния обхват на мобилното приложение Technoclass Mobile с функцията terminal chatbot. Чрез нея потребителите ще комуникират гласово със система Тechnoclass. По този начин търговецът, шофирайки ще разговаря със системата и ще се подготвя за предстоящата среща с клиента. Системата автоматично и в реално…