News

Нови възможности с TECHNOCLASS 4.0

Нови възможности с TECHNOCLASS 4.0

В процес на разработка е TECHNOCLASS® 4.0 - новата версия на програмен продукт TECHNOCLASS. Тя работи с база данни Oracle® 12c с кодировка UTF-8, позволяваща работа с данни на официалните езици в ЕС и използване на графични символи. прочети повече

TECHNOCLASS в полиграфически предприятия

TECHNOCLASS в полиграфически предприятия

Специализираното решение за управление на полиграфическо производство обхваща управлението на процесите от клиентската поръчка до машината. За всяка клиенстка поръчка системата определя срок за изпълнение, а процедурата оценява свободните материали, срок за доставка, натоварване на производствените ресурси и време за производство. прочети повече

TECHNOCLASS в машиностроителни предприятия

TECHNOCLASS в машиностроителни предприятия

Ключът към ефективното управление на производството в машиностроителноипредприятия е автоматизацията на планирането и отчета на производството. То е свързано със създаване и поддържане на конструкторска и технологична документация на изделията и управлението на нейните изменения. прочети повече

TECHNOCLASS в обувно предприятие

TECHNOCLASS в обувно предприятие

Eфективността на ERP системата в едно предприятие зависи от това доколко обхваща бизнес процесите и дали отразява специфичните особености на неговото производство. За успешното управление на обувно предприятие системата трябва да решава редица специфични задачи, отличаващи елементите на обувното производство. прочети повече

TECHNOCLASS в минна индустрия

TECHNOCLASS в минна индустрия

Минната индустрия е сложен сектор с интензивни и рискови процеси и операции. Едно от най-важните предизвикателства в минната индустрия е навременната поддръжка на оборудването, така че постигането на производствени цели да не бъде възпрепятствано или поне загубите да бъдат сведени до минимум. прочети повече

Управление на качеството в TECHNOCLASS

Управление на качеството в TECHNOCLASS

  Управлението на качеството е неизменна част от процесите в едно производствено предприятие. То присъства на всеки етап от веригата доставка – производство – продажба – следпродажбено обслужване. Липсата на ефективен контрол на качеството може да доведе до сериозни последици за бизнеса, свързани с необходимостта…

БАЛКАНКАР-ЗПДЕА Г.КОСТОВ АД, София

БАЛКАНКАР-ЗПДЕА Г.КОСТОВ АД, София

Балканкар-ЗПДЕА Г.Костов е производител на електрически двигатели. Система TECHNOCLASS автоматизира управлението на технологичната подготовка на производството, планирането и управлението на основното производство на предприятието, оперативното управление на производствените поръчки вътре в цеховете.

Управление на производството в цех за металообработка

Управление на производството в цех за металообработка

На 16 юни 2022 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Управление на производството в цех за металообработка”. Водещият лектор Йосиф Леви представи пред участниците спецификите и основните предизвикателства в управлението на цех за металообработка. Бяха разгледани основните цели за постигане на ефективно управление на производството и…

Планиране и отчет на производството на пластмасови изделия

Планиране и отчет на производството на пластмасови изделия

На 14 април 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Планиране и отчет на производството на пластмасови изделия”. Бяха представени обемно, календарно и оперативно планиране на пластмасовото производство, различните модели на планиране, приоритетите и критериите за разпределяне на наряди в производството.

Сключен договор за БФП

Сключен договор за БФП

На 21.03.2022 “Л-Клас” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.089-4555-C01 “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Л-КЛАС проведе уебинар за управление на производството с MES

Л-КЛАС проведе уебинар за управление на производството с MES

На 25 ноември 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Управление на производството в цеха с MES”. Водещият лектор Йосиф Леви представи функционалните задачи, определящи една система като MES система. Бяха разгледани различни модели на оперативното планиране в цеха, приоритетите и критериите за разпределяне на наряди…

Управление на производството чрез автоматизирано събиране на данни

Управление на производството чрез автоматизирано събиране на данни

На 16 септември 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Управление на производството чрез автоматизирано събиране на данни”. Водещият лектор Йосиф Леви запозна участниците в уебинара със структурата на управление на производството и информационните потоци за управление на производството в цеха. Бяха разгледани спецификите на управлението…

Цифрова трансформация в мебелното производство

Цифрова трансформация в мебелното производство

На 22 юли 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Цифрова трансформация в мебелното производство”. Водещият лектор Йосиф Леви запозна участниците в уебинара със специфини аспекти от технологичната подготовка на мебелното производство относно създаване на структури на изделия по детайли и комплекти детайли, нормиране на материали…

Л-Клас представи ERP и MES в предприятия за пластмасово производство

Л-Клас представи ERP и MES в предприятия за пластмасово производство

На 22 април 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Цифровизация на производството на пластмасови изделия с ERP и MES”. Водещият лектор Йосиф Леви представи пред ръководители и водещи специалисти по управление на производството процесите по нормиране на материали, нормиране на труд и създаване на технологични…

PDM Технолог е новият модул на система TECHNOCLASS

PDM Технолог е новият модул на система TECHNOCLASS

Л-КЛАС представя новия модул на система „Техноклас“ – PDM Технолог. Иновативното решение е с интуитивен дизайн и предоставя възможност за въвеждане и визуализация на комплексна информация за изделието на един работен екран, в това число информация за основните и спомагателни материали, заготовката и разходните норми,…

Информация за сключен договор за БФП

Информация за сключен договор за БФП

На 29.09.2020 “Л-Клас” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073-23532-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

Дигитално лято 2020 завърши с уебинар за потребители на TECHNOCLASS

Дигитално лято 2020 завърши с уебинар за потребители на TECHNOCLASS

На 24 и 25 септември 2020 Л-КЛАС закри инициативата “Дигитално лято 2020” с обучителен уебинар за предприятия-потребители на система “Техноклас”. Водещият лектор Йосиф Леви представи пред участниците в уебинара новата версия на система “Техноклас” с обновен интерфейс и нови функционални възможности

Проведе се финалният уебинар на Дигитално лято 2020

Проведе се финалният уебинар на Дигитално лято 2020

На 30 юли 2020 Л-Клас проведе финалният обучителен уебинар от инициативата “Дигитално лето 2020”. Бяха представени софтуерни решения за управление на производството с демонстрация на примери от “жива” софтуерна система.

Уебинар Учебен цех за управление на производството

Уебинар Учебен цех за управление на производството

На 24 - 25 септември 2020 Л-КЛАС ще проведе традиционното ежегодно обучение за ръководители на предприятия-потребители на система „Техноклас”. Събитието ще се проведе онлайн. Ще бъде представена новата версия на Техноклас с обновен дизайн и нови функции. прочети повече

Л-КЛАС представи проекти за управление на производството

Л-КЛАС представи проекти за управление на производството

На 23 юли 2020 Л-Клас проведе обучителен уебинар, на който представи реализирани проекти за управление на производството в предприятия от различни индустрии. Уебинарът е част от инициативата “Дигитално лято 2020”, която се провежда в периода 15 юни – 30 септември 2020.

Уебинар Софтуерни решения за управление на производството

Уебинар Софтуерни решения за управление на производството

На 30 юли 2020 Л-Клас ще проведе уебинар, на който ще представи софтуерни решения за управление на производството, демоснтрирани с примери от жива система. Уебинарът е част от инициативата "Дигитално лято 2020". прочети повече

Проведе се уебинарът за управление на ремонтите

Проведе се уебинарът за управление на ремонтите

На 16 юли 2020 Л-Клас проведе обучителен уебинар за управление на ремонтите и техническото обслужване на оборудването. Уебинарът е част от инициативата “Дигитално лято 2020”, която се провежда в периода 15 юни – 30 септември 2020.

Проведе се уебинарът за диспечиране и отчет на производството

Проведе се уебинарът за диспечиране и отчет на производството

На 09 юли 2020 Л-Клас проведе обучителен уебинар за диспечиране и отчет на производството. Уебинарът е част от инициативата “Дигитално лято 2020”, която се провежда в периода 15 юни – 30 септември 2020.

Уебинар Диспечиране и отчет на производството

Уебинар Диспечиране и отчет на производството

Л-Клас стартира тематични уебинари за управление на производството, които ще се проведат в периода 15 юни - 30 септември 2020. Третият от поредицата уебинари е посветен на диспечирането и отчитането на производството. прочети повече

Уебинар Планиране на производството

Уебинар Планиране на производството

Л-Клас стартира тематични уебинари за управление на производството, които ще се проведат в периода 15 юни - 30 септември 2020. Вторият от поредицата уебинари е посветен на планирането на производството в промишлени предприятия. прочети повече

Дигитално лято 2020

Дигитално лято 2020

Л-Клас стартира специална инициатива „Дигитално лято 2020“, насочена към малки и средни предприятия. В периода 15 юни -30 септември 2020 ще се проведат тематични web семинари за управление на производството в малки и средни предприятия от различни сектори на индустрията.

TECHNOCLASS Lite - ERP за МСП

TECHNOCLASS Lite - ERP за МСП

Л-Клас представя бюджетно решение за управление на бизнеса Technoclass Lite. Technoclass Lite е олекотена версия на ERP & MES система Technoclass, предназначена за управлението на бизнес процесите в малки и средни предприятия (МСП). Подходяща е за фирми с обем данни не по-голям от 10 GB.

TECHNOCLASS в предприятия за месо и месни продукти

TECHNOCLASS в предприятия за месо и месни продукти

TECHNOCLASS управлява и планира производството на месо и месни продукти, доставките, продажбите и финансово-счетоводната дейност на предприятието, отчитайки спецификите на този тип производство.

Управление на производството с индивидуални терминали

Управление на производството с индивидуални терминали

В процес на разработка е иновативно бюджетно решение на “Л-Клас” за управление на производството в цеха с индивидуални терминали. Решението е приложимо в дребно, средно и едросерийно производство, отчитайки спецификата на съответния тип производство.

PDM Технолог с нов дизайн

PDM Технолог с нов дизайн

Паралелно с разширяването на функционалността на PDM Технолог, специалистите на Л-КЛАС рaботят върху цялостен редизайн на модула. Целта е създаване на интуитивен интерфейс чрез прилагане на нови дизайнерски решения, ускоряване и улесняване на работата на потребителите.

Управление на производството с RFID карти

Управление на производството с RFID карти

Л-КЛАС подготвя проект за управление на производството с използване на RFID карти. Решението ще доведе до намаляване на употребата на хартия  в производството, отчитане на производството и натрупване на сделно заплащане в реално време.

Л-КЛАС проведе обучителен семинар за потребители на TECHNOCLASS

Л-КЛАС проведе обучителен семинар за потребители на TECHNOCLASS

На 17 и 18 октомври в гр. Пловдив Л-Клас проведе ежегодния обучителен семинар за потребителите на система „Техноклас” на тема „Учебен цех за управление на производството”. На събитието присъстваха ръководители на предприятия, директори по производство, търговски директори, ръководители на производствените отдели и администратори.

ERP система на Л-КЛАС управлява производството на Анса Борима

ERP система на Л-КЛАС управлява производството на Анса Борима

Проектът за разработка и внедряване на ERP система за управление на бизнеса в Анса Борима обхваща управлението на технологичната подготовка на производството, управлението на основното производство на предприятието и оперативното управление на поръчките вътре в цеховете.

Л -КЛАС с висока оценка за иновационен капацитет

Л -КЛАС с висока оценка за иновационен капацитет

Л-КЛАС получи висока оценка за иновационен капацитет на база инструмента IMP3rove, разработен от водещата консултантска компания A.T.Kearney по инициатива на Европейската комисия.

navigate_before
navigate_next

Л-КЛАС участва в конференцията "Дигиталният свят - днес и утре"

На 10 юни 2019 в София Тех Парк се проведе Черноморската конференция “Дигиталният свят – днес и утре”. На събитието управителят на Л-КЛАС Йосиф Леви гостува като лектор и представи пред аудиторията съвременни методи и технологични иновации за управление на производствения процес чрез ERP и…

Л-КЛАС проведе семинар "Учебен цех за управление на производството"

Л-КЛАС проведе семинар "Учебен цех за управление на производството"

На 6 юни в гр. София Л-КЛАС проведе семинар, на който представи възможностите на ERP и MES система “Техноклас” за управление на производството. На събитието присъстваха ръководители и водещи специалисти на предприятия от машиностроителната, металообработващата, мебелната, приборостроителната промишленост и полиграфията.

MAK-Хотел е регистриран в НАП в съответствие с изискванията на Наредба Н-18

MAK-Хотел е регистриран в НАП в съответствие с изискванията на Наредба Н-18

  Л-КЛАС регистрира системата за управление на хотелски комплекси, ресторанти, магазини и столово хранене „МАК-Хотел” в НАП съгласно изискванията на Наредба Н-18. „МАК-Хотел” е вписан в Публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговски обекти. Част от функционалния обхват на системата е…

ERP система в обувно предприятие

ERP система в обувно предприятие

 Eфективността на ERP системата в едно предприятие зависи от това доколко обхваща бизнес процесите и дали отразява специфичните особености на неговото производство. За успешното управление на обувно предприятие системата трябва да решава редица специфични задачи, отличаващи елементите на обувното производство: Тиражиране на нови модели; Бързо…

ДКС Новосибирск вече управлява производството с TECHNOCLASS

ДКС Новосибирск вече управлява производството с TECHNOCLASS

Завърши внедряването на ТЕХНОКЛАС в Новосибирското предприятие за Диелектрически системи. В този проект ТЕХНОКЛАС е интегриран със SAP. Горното ниво на управление на бизнеса е в SAP, а производственото в ТЕХНОКЛАС. Получените поръчки за производство ТЕХНОКЛАС управлява по производствени линии. За целите на управлението на…

Нови възможности за закупуване на ERP система с европейски средства

Нови възможности за закупуване на ERP система с европейски средства

През март 2020 се очаква да стартира процедура „Дигитализация на МСП”, чрез която фирмите ще имат възможност да придобият ERP системи за управление на бизнеса. Основната цел на процедурата е Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги Допустими…

Как да управляваме производството на хидравлични изделия?

Как да управляваме производството на хидравлични изделия?

За да управлява едно предприятие за хидравлични изделия ефективно своето производство, е необходимо в процеса на автоматизация да реши няколко основни задачи: Пълна проследимост на производството за всяко едно хидравлично изделие. Това включва регистрация на данните за партиди материал, идентификация на оператори и време на…

Вакуум Ел Систем избра TECHNOCLASS за управление на своето производство

Вакуум Ел Систем избра TECHNOCLASS за управление на своето производство

Проектът предвижда освен внедряване на базовата функционалност на ERP и MES система ТECHNOCLASS, използването на стационарни и мобилни терминали за управление на производството. Ще бъде приложена методика за безлюдно управление на складовете. Вакуум Ел Систем е първият клиент, който още в началото на проекта ще…

ERP или MES? Къде да търсим ефекта от оптимизацията на управлението на производството?

ERP или MES? Къде да търсим ефекта от оптимизацията на управлението на производството?

Главният цех в едно машиностроително предприятие винаги беше пренатоварен, винаги имаше много работа, а предприятието като цяло не беше доволно от своите резултати. След внедряването на комплексна ERP и MES система за управление на производството всичко се промени. Незавършеното производство намаля с почти 20%, оборотните…