Система за управление на бизнеса по ОП "Иновации и конкурентоспособност" (2014-2020)

Система за управление на бизнеса по ОП "Иновации и конкурентоспособност" (2014-2020)

“Л-Клас” ще проведе индивидуални срещи с фирми, желаещи да закупят и внедрят система за управление на бизнеса с европейско финансиране. На срещите ще бъдат обсъдени: Индивидуалните специфики на производството в предприятието; Управление на бизнес процесите в предприятието със система “Техноклас”: