MAK-Хотел е регистриран в НАП в съответствие с изискванията на Наредба Н-18

MAK-Хотел е регистриран в НАП в съответствие с изискванията на Наредба Н-18

  Л-КЛАС регистрира системата за управление на хотелски комплекси, ресторанти, магазини и столово хранене „МАК-Хотел” в НАП съгласно изискванията на Наредба Н-18. „МАК-Хотел” е вписан в Публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговски обекти. Част от функционалния обхват на системата е…