Система за управление на бизнеса по ОП "Иновации и конкурентоспособност" (2014-2020)

Система за управление на бизнеса по ОП "Иновации и конкурентоспособност" (2014-2020)

“Л-Клас” ще проведе индивидуални срещи с фирми, желаещи да закупят и внедрят система за управление на бизнеса с европейско финансиране. На срещите ще бъдат обсъдени: Индивидуалните специфики на производството в предприятието; Управление на бизнес процесите в предприятието със система “Техноклас”:

Методи за управление и анализ на дискретното производство

Методи за управление и анализ на дискретното производство

На 24 ноември 2011 г. в Парк – хотел “Витоша” (София), компания L-CLASS и  ORACLE Bulgaria представиха възможностите за управление и анализ на бизнеса в промишлени компании с дискретно производство с използване на съвременни информационни технологии. В семинара взеха участие мениджъри и специалисти от 15…