Управление на производството в цех за металообработка

Управление на производството в цех за металообработка

На 16 юни 2022 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Управление на производството в цех за металообработка”. Водещият лектор Йосиф Леви представи пред участниците спецификите и основните предизвикателства в управлението на цех за металообработка. Бяха разгледани основните цели за постигане на ефективно управление на производството и…

Планиране и отчет на производството на пластмасови изделия

Планиране и отчет на производството на пластмасови изделия

На 14 април 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Планиране и отчет на производството на пластмасови изделия”. Бяха представени обемно, календарно и оперативно планиране на пластмасовото производство, различните модели на планиране, приоритетите и критериите за разпределяне на наряди в производството.

Л-КЛАС проведе уебинар за управление на производството с MES

Л-КЛАС проведе уебинар за управление на производството с MES

На 25 ноември 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Управление на производството в цеха с MES”. Водещият лектор Йосиф Леви представи функционалните задачи, определящи една система като MES система. Бяха разгледани различни модели на оперативното планиране в цеха, приоритетите и критериите за разпределяне на наряди…

Управление на производството чрез автоматизирано събиране на данни

Управление на производството чрез автоматизирано събиране на данни

На 16 септември 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Управление на производството чрез автоматизирано събиране на данни”. Водещият лектор Йосиф Леви запозна участниците в уебинара със структурата на управление на производството и информационните потоци за управление на производството в цеха. Бяха разгледани спецификите на управлението…

Цифрова трансформация в мебелното производство

Цифрова трансформация в мебелното производство

На 22 юли 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Цифрова трансформация в мебелното производство”. Водещият лектор Йосиф Леви запозна участниците в уебинара със специфини аспекти от технологичната подготовка на мебелното производство относно създаване на структури на изделия по детайли и комплекти детайли, нормиране на материали…

Л-Клас представи ERP и MES в предприятия за пластмасово производство

Л-Клас представи ERP и MES в предприятия за пластмасово производство

На 22 април 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Цифровизация на производството на пластмасови изделия с ERP и MES”. Водещият лектор Йосиф Леви представи пред ръководители и водещи специалисти по управление на производството процесите по нормиране на материали, нормиране на труд и създаване на технологични…

Дигитално лято 2020 завърши с уебинар за потребители на TECHNOCLASS

Дигитално лято 2020 завърши с уебинар за потребители на TECHNOCLASS

На 24 и 25 септември 2020 Л-КЛАС закри инициативата “Дигитално лято 2020” с обучителен уебинар за предприятия-потребители на система “Техноклас”. Водещият лектор Йосиф Леви представи пред участниците в уебинара новата версия на система “Техноклас” с обновен интерфейс и нови функционални възможности

Проведе се финалният уебинар на Дигитално лято 2020

Проведе се финалният уебинар на Дигитално лято 2020

На 30 юли 2020 Л-Клас проведе финалният обучителен уебинар от инициативата “Дигитално лето 2020”. Бяха представени софтуерни решения за управление на производството с демонстрация на примери от “жива” софтуерна система.

Уебинар Учебен цех за управление на производството

Уебинар Учебен цех за управление на производството

На 24 - 25 септември 2020 Л-КЛАС ще проведе традиционното ежегодно обучение за ръководители на предприятия-потребители на система „Техноклас”. Събитието ще се проведе онлайн. Ще бъде представена новата версия на Техноклас с обновен дизайн и нови функции. прочети повече

Л-КЛАС представи проекти за управление на производството

Л-КЛАС представи проекти за управление на производството

На 23 юли 2020 Л-Клас проведе обучителен уебинар, на който представи реализирани проекти за управление на производството в предприятия от различни индустрии. Уебинарът е част от инициативата “Дигитално лято 2020”, която се провежда в периода 15 юни – 30 септември 2020.

Уебинар Софтуерни решения за управление на производството

Уебинар Софтуерни решения за управление на производството

На 30 юли 2020 Л-Клас ще проведе уебинар, на който ще представи софтуерни решения за управление на производството, демоснтрирани с примери от жива система. Уебинарът е част от инициативата "Дигитално лято 2020". прочети повече

Проведе се уебинарът за управление на ремонтите

Проведе се уебинарът за управление на ремонтите

На 16 юли 2020 Л-Клас проведе обучителен уебинар за управление на ремонтите и техническото обслужване на оборудването. Уебинарът е част от инициативата “Дигитално лято 2020”, която се провежда в периода 15 юни – 30 септември 2020.

Проведе се уебинарът за диспечиране и отчет на производството

Проведе се уебинарът за диспечиране и отчет на производството

На 09 юли 2020 Л-Клас проведе обучителен уебинар за диспечиране и отчет на производството. Уебинарът е част от инициативата “Дигитално лято 2020”, която се провежда в периода 15 юни – 30 септември 2020.

Уебинар Диспечиране и отчет на производството

Уебинар Диспечиране и отчет на производството

Л-Клас стартира тематични уебинари за управление на производството, които ще се проведат в периода 15 юни - 30 септември 2020. Третият от поредицата уебинари е посветен на диспечирането и отчитането на производството. прочети повече

Уебинар Планиране на производството

Уебинар Планиране на производството

Л-Клас стартира тематични уебинари за управление на производството, които ще се проведат в периода 15 юни - 30 септември 2020. Вторият от поредицата уебинари е посветен на планирането на производството в промишлени предприятия. прочети повече