TECHNOCLASS в машиностроителни предприятия

TECHNOCLASS в машиностроителни предприятия

Ключът към ефективното управление на производството в машиностроителноипредприятия е автоматизацията на планирането и отчета на производството. То е свързано със създаване и поддържане на конструкторска и технологична документация на изделията и управлението на нейните изменения. прочети повече

Методи за управление и анализ на дискретното производство

Методи за управление и анализ на дискретното производство

На 24 ноември 2011 г. в Парк – хотел “Витоша” (София), компания L-CLASS и  ORACLE Bulgaria представиха възможностите за управление и анализ на бизнеса в промишлени компании с дискретно производство с използване на съвременни информационни технологии. В семинара взеха участие мениджъри и специалисти от 15…