Уебинар Учебен цех за управление на производството

Учебен цех за управление на производството

24 – 25 септември 2020

Началo: 10:00 часа

Регистрация

За уебинара

Л-КЛАС Ви кани да вземете участие в традиционното ежегодно обучение за ръководители на предприятия-потребители на система „Техноклас”. Тази година събитието ще се проведе онлайн на 24 – 25 септември 2020 Ще бъде представена новата версия на «Техноклас» с обновен интерфейс и нови фунционални възможности. Участниците отново ще могат да поставят своите конкретни казуси, които ще се обсъждат съвместно с консултантите на Л-КЛАС и представители от други предприятия. Ще бъдат дискутирани всички поставени въпроси и съответните възможности за подобрение. Обучението е насочено към ръководители и водещи специалисти по планиране и управление на производството. Събитието ще се проведе чрез онлайн платформата ZOOM. Можете да потвърдите своето или на Ваши представители участие в срок до 31 август 2020 чрез поименна регистрация на всеки участник от чрез on-line регистрационна форма  “Регистрация“. Моля, в срок до 15 септември 2020 да изпратите въпроси или казуси, които предлагате да бъдат обсъдени на уебинара Очакваме Ви! Допълнителна информация можете да получите на телефон 02/ 818 57 50 или като ни пишете на l-class@techno-class.com

24 септември 2020

09:55 – 10:00  Регистрация на участниците 10:00 -11:30 Представяне на новата версия на TECHNOCLASS

Представяне на новия интерфейс на “Техноклас” и новите функционални възможности

PDM Технолог нова версия

• Управление на структурата на изделието;

• Проектиране на норма за основен материал и заготовка;

• Проектиране на конструкторски и групови спецификации;

• Проектиране на маршрутни и групови технологии;

• Проектиране на норми за човекочасове труд;

• Визуализация на скици и схеми;

• Конфигуриране на изпълнение на изделие.

Техноклас Навигатор ремонти

• Разглеждане и интерактивно управление на ордери за ремонти;

• Визуализация на и интерактивно управление на ордери/наряди за ремонт в диаграма на Гант;

• Промяна на списъка необходими резервни части и материали за ордери за ремонти;

• Отчет на цехови ордери за ремонт;

• Отчет на наряди за ремонт по операции;

• Графична визуализация на структурата на ремонта (резервни части и материали);

• Графична визуализация на структурата на оборудването (основно оборудване, агрегати, възли);

• Графична справка за изпълнени ремонти по машини във функция на времето;

• Печат на паспорт на машина.

Управление на материалния поток в складове и производствени цехове с RFID карта чрез мобилни и стационарни терминали.

Technoclass Operation Control с използване на индивидуални терминали

• Отчитане на производствените наряди с индивидуален терминал

• Регистриране на престоите и причините за тях

• Управление на повикванията: Автоматично изпращане на SMS по инициатива на оператора на оборудването за необходимостта от посещение; Контрол за спазване на нормативното време за реакция; Коментар за изпълнение на дейността

11:30 – 12:00 Дискусионен панел – Обсъждане на представената нова версия от участниците 12:30 – 13:55 Обедна почивка 14:00 – 14:30 Представяне на участниците

Кратко представяне на предприятията-участници. Запознаване на аудиторията с предмета на дейност, големината и основните бизнес процеси на предприятието

14:30 – 16:00 Представяне на индивидуалните проекти на участниците

Участниците представят рамки на проекта, степента на автоматизация на бизнес процесите, текущи предизвикателства в управление на производството. Поставяне на въпроси пред аудиторията.

16:00 Закриване на Ден 1 на обучението

25 септември 2020

10:00 – 12:00 Представяне на индивидуалните проекти на участниците

Участниците представят рамки на проекта, степента на автоматизация на бизнес процесите, текущи предизвикателства в управление на производството. Поставяне на въпроси пред аудиторията.

12:00 Закриване на обучението

Лектори

Васил Григоров

Васил Григоров е бизнес консултант „Внедряване и поддръжка” в „Л-Клас” ООД, завършил „Технически университет – София”, специалност „Машиностроителна техника и технологии”

Васил Григоров е специалист в областта на подготовката и управлението на производството .

Йосиф Леви

Йосиф Леви е завършил „Технически университет – София”, специалност „Автоматизация на дискретното производство”.

Йосиф Леви е водещ експерт в областта на автоматизацията на производството, с дългогодишен опит в реализирането на проекти за автоматизация на управлението на производството в промишлени предприятия в България, Русия, Украйна и Беларус.

Петър Иванов

Петър Иванов е завършил „Технически университет – София”, специалност „Индустриален мениджмънт”, доктор по направление „Организация и управление на производството”.

Петър Иванов ръководи проекти за внедряване на ERP и MES системи в промишлени предприятия.

Потвърдили участие